SOURCINGA gondtalan toborzás eszköze

 • Dedikált
  toborzók
 • Garantált időn belül
  a legjobb jelöltek
 • Átlátható, gyors
  toborzási folyamat

Felkutatjuk a legjobb jelölteket már 549 900 Ft-ért!

 • Garantált időn belül minőségi jelöltekhez juthat
 • Elengedjük a konvenciókat és a legújabb keresési technológiákkal és széleskörű eszközhasználattal dolgozunk
 • A social media erejét is felhasználva aktivizáljuk a passzív jelöltállományt
 • Speciális toborzási szakértők akár mérnök és IT kategóriákban is